Stowarzyszenie Polskich Producentów 

Trzody Chlewnej 

"Forum TCh"

 

 

                                                                                                                     ____________________________________________________________________________________________________       

                                                                                               

Owocem forum

http://www.trzoda-chlewna.com.pl/forumN/index.php

ponad 6 lat działalności , 2,5tys zarejestrowanych użytkowników, 73tys wiadomości

W miejscowości Witonia koło Kutna w dniu 20.02.2013 roku odbyło się zebranie założycielskie nowej organizacji mającej stać na straży interesów polskich producentów trzody chlewnej.

W spotkaniu wzięło udział 16 rolników, towarowych producentów trzody chlewnej zarówno w cyklu zamkniętym jak i otwartym,  z terenu całej Polski. W ciągu kilku godzin intensywnej i owocnej dyskusji podjęto stosowne uchwały o utworzeniu i rejestracji Stowarzyszenia Polskich Producentów Trzody Chlewnej

„Forum TCH”