Stowarzyszenie Polskich Producentów 

Trzody Chlewnej 

"Forum TCh"

 

                                                                                                                     ____________________________________________________________________________________________________       

                                                                                               

                                                                                                             

Na nasze zlecenie Kancelaria Adwokacka

wykonała opinię prawną na temat:

"Czy faktura vat, vat rr jest tajemnicą przedsiębiorstwa"

Efektem takiej opinii jest opracowanie

dostępne w dziale publikacje. 

------------------------------------------------------------------------

Artykuł napisany przez Pana Leszka Zielińskiego

___________________________________________________

Artykuł z Tygodnik Poradnik Rolniczy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 27marca2013r. otrzymałem zgodę na przetwarzanie

danych osobowych od

                            adw. Karolina Sander - Sroka

i tym samym Stowarzyszenie posiada fachową pomoc

prawną. Kancelaria będzie też prowadziła działania windykacyjne dla naszych członków.

Decyzja Zarządu z dnia 25marca2013r.

___________________________________________________

Powstaje Stowarzyszenie Polskich Producentów Trzody Chlewnej „FORUM TCh”

 

Przez ostatnie sześć lat pogłowie trzody chlewnej ogółem w Polsce spadło o 40 %! Pogłowie prosiąt spadło w tym okresie o ponad 48 %, a loch o prawie 43 % (tabela 1). Nigdzie w żadnym kraju, nie tylko w Europie, ale i na świecie, nie zanotowano tak spektakularnego spadku pogłowia świń w tak krótkim czasie.

 

Tabela 1. Zmiany struktury pogłowia trzody chlewnej w Polsce1 na koniec listopada w latach 2006-2012 (dane wg GUS, MRiRW)

 

Wyszczególnienie

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

zmiana2

Trzoda chlewna ogółem

18812,2

17621,4

14242,3

14252,1

14766,8

13052,2

11127,6

- 40,8 %

Prosięta do 20 kg

5699,7

5550,7

4301,2

4304,1

4530,6

3550,2

2948,8

- 48,3 %

Warchlaki 20-50 kg

4922,6

4458,2

3774,2

3719,8

4302,7

3589,4

3160,2

- 35,8 %

Trzoda chlewna na ubój

6340,4

5991,3

4856,6

4834,5

5179,25

4764,1

3983,7

- 37,2 %

Trzoda chlewna na chów

1849,5

1621,2

1310,3

1396,7

1388,6

1122,5

1034,9

- 44,0 %

w tym lochy prośne

1164,0

1037,4

838,5

869,4

835,9

717,9

667,7

- 42,6 %

2 Zmiana pogłowia na koniec listopada 2012 r. w porównaniu do pogłowia na koniec listopada 2006 r.

 

Co się stało? – pytają zaskoczeni politycy i eksperci. Rzadziej pytają rolnicy, którzy masowo przestali produkować tuczniki w swoich gospodarstwach. Najczęściej mówią wprost: Produkcja trzody chlewnej jest nieopłacalna, a do tego ceny skupu są całkowicie nieprzewidywalne. Nie da się w takich warunkach produkować świń! – słychać na spotkaniach z rolnikami.

Przyczyn jest wiele, jedne bardziej ważne, inne mniej. Jedne wynikają z polityki rolnej, inne z poziomu fachowości rolników i ich możliwości rozwojowych. Dzięki znacznemu wzrostowi importu mięsa wieprzowego, a w ostatnich latach także warchlaków, nie brakuje wieprzowiny w zakładach mięsnych i na sklepowych półkach.

Z inicjatywy organizacji branżowych opracowywany jest program „Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do 2030 r.”. Program opiera się na głębokiej analizie przyczyn spadku pogłowia świń w Polsce i ma zawierać propozycje najpierw powstrzymania tego spadku, a potem odbudowy pogłowia. Do 17-18 mln w ciągu 10 lat – zapowiada minister rolnictwa.

Niestety, ciągle przekładane są kolejne terminy oficjalnej prezentacji „Strategii…”. Proponuje się, że ważną rolę mają odegrać grupy producentów trzody chlewnej. Niestety, coraz częściej poważni producenci trzody chlewnej twierdzą, że grupy są swego rodzaju utrwalaczem rozdrobnienia produkcji świń w Polsce. Drobni rolnicy bez wsparcia ze strony grupy pewnie już dawno wypadliby z rynku. Natomiast proponowane przez ministerstwo wsparcie finansowe mają otrzymać przede wszystkim ci rolnicy, którzy chowają 150-750 loch, czyli w zasadzie nieliczni. A po ostatnich spadkach cen skupu i przy nadal wysokich cenach sprzedaży zbóż i pasz pogłowie trzody chlewnej w Polsce nadal spada. Brak zrównania dopłat bezpośrednich dla polskich rolników spowoduje, że przez kolejnych siedem lat nie będą oni konkurencyjni w stosunku do rolników z Niemiec, Holandii czy Danii.

W tej patowej i ciągle niejasnej sytuacji rolnicy producenci trzody chlewnej postanowili chwycić sprawy w swoje ręce. W mroźny i mocno śnieżny dzień 20 lutego 2013 r. grupa 16 rolników producentów trzody chlewnej spotkała się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witoni, niewielkiej miejscowości na południe od Kutna. Wszyscy ci rolnicy to także aktywni internauci bardzo często zabierający głos w różnych sprawach na Forum na stronie internetowej www.trzoda-chlewna.com.pl

Rolnicy przyjechali z różnych stron Polski: dziewięciu rolników z Wielkopolski, trzech z Łódzkiego, dwoje z Warmińsko-Mazurskiego, jeden z Lubelskiego i jeden z Mazowieckiego. Jakoś nikt nie przyjechał z Kujawsko-Pomorskiego. Przyjechali, aby wspólnie przedyskutować propozycję utworzenia Stowarzyszenia Polskich Producentów Trzody Chlewnej FORUM TCh i – jeśli będzie taka wola zebranych rolników – podpisać potrzebne dokumenty i podjąć uchwałę o przystąpieniu do rejestracji Stowarzyszenia.

Pierwsza propozycja utworzenia rolniczego Stowarzyszenia padła ponad dwa lata temu. Wtedy nie doszło do jego założenia, ale od lutego 2011 r. publikowana jest co tydzień na stronie internetowej www.trzoda-chlewna.com.pl tabela z proponowanymi przez rolników cenami sprzedaży tuczników. Cena sprzedaży jest obwarowana wielkością sprzedawanej partii świń oraz klasą mięsności. Z tabeli korzystają nie tylko producenci trzody chlewnej, ale także działy skupu zm oraz tzw. skupnicy.

Bezpośrednim inicjatorem lutowego spotkania w Witoni był Paweł Hadyński, rolnik prowadzący tucz świń w gospodarstwie w Ludomach k/Obornik. 12 lutego otworzył na Forum www.trzoda-chlewna.com.pl nowy temat „SPPTCh FORUM TCh” i napisał pierwszy post:No to Szanowni Państwo zaczynamy działać. Jeszcze tego samego dnia na propozycję popularnego Muchozolaliego odpowiedziało kilkunastu rolników-internautów. Dokumenty potrzebne do uchwalenia decyzji o powołaniu i zarejestrowania Stowarzyszenia przygotował Marek Jarczewski, rolnik mający swoje gospodarstwo na wsi Baraki k/Płońska. Objął też funkcję Prezesa Stowarzyszenia, a w skład prezydium weszli także Paweł Hadyński i Łukasz Naglak.

Stowarzyszenie chce reprezentować i bronić interesów producentów trzody chlewnej w Polsce poprzez podejmowanie wszelkich przedsięwzięć określonych prawem, które będą niezbędne dla ochrony praw tych producentów. Mając osobowość prawną będzie mogło skutecznie występować do władz centralnych, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w sprawach związanych z produkcją trzody chlewnej, a także wpływać na kształtowanie właściwej polityki kredytowej, inwestycyjnej i cenowej związanej z tą produkcją.

Po zarejestrowaniu Stowarzyszenie szerzej poinformuje na swojej stronie internetowej, a także w środkach masowego przekazu, wszystkich rolników producentów trzody chlewnej o treści przyjętego Statutu, o zasadach przyjmowania kolejnych członków oraz o planach działania na najbliższy okres. W celu szybszego i łatwiejszego kontaktu powołane zostaną przedstawicielstwa terytorialne. Pomogą one też w zbieraniu potrzebnych informacji oraz sprawnym ich przekazywaniu wszystkim zainteresowanym.   

  Redakcja czasopisma „Trzoda Chlewna” życzy wiele pomyślności Stowarzyszeniu Polskich Producentów Trzody Chlewnej „FORUM TCh”.

 

Opr.: ACONAR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------